niedziela, 15 stycznia 2012

Z kartonowego archiwum 17 (Jakie jury?)01 listopada 2009
W Auli Zakładu Narodowego - Ossolineum - wystawa pokonkursowa projektów pomnika pomordowanych profesorów lwowskich.  Projekty niektóre całkiem interesujące, nie są sztampowe. Ale co wybierze jury? Może nie należy się tym bardzo przejmować, bo pomnik przeznaczony jest dla Lwowa. Jednak szkoda byłoby Lwowa...
Znamienny jest dla naszych konkursów skład jury:
"O tym, jak będzie wyglądał, zadecydują członkowie komisji konkursowej, czyli prof. Tadeusz Luty, były rektor Politechniki Wrocławskiej, dr Adolf Juzwenko, dyrektor Ossolineum, prof. Jurij Bobalo, rektor Politechniki Lwowskiej, i prof. Jarosław Hrycak." (GW)
Wykształcenie żadnego  z szanownych profesorów nie jest związane z dziedziną  plastyki czy architektury. A zatem należy chyba liczyć przede wszystkim na ich ocenę słuszności treści dzieła.  Czy we Wrocławiu i Lwowie nie ma uczelni artystycznych? Tam też pracują profesorowie...

Entenmark
Entenmark (20:38)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz